Svježe u ljeto. Dopustite da vas savjetujemo o pomlađivanju kože! Svježe u ljeto. Dopustite da vas savjetujemo o pomlađivanju kože! Svježe u ljeto. Dopustite da vas savjetujemo o pomlađivanju kože! Svježe u ljeto. Dopustite da vas savjetujemo o pomlađivanju kože! Svježe u ljeto. Dopustite da vas savjetujemo o pomlađivanju kože! Svježe u ljeto. Dopustite da vas savjetujemo o pomlađivanju kože!
Proljeće je vrijeme lasera - objavite rat bradavicama, ožiljcima, kapilarama i dosadnim pigmentnim mrljama. Saznajte više i rezervirajte termin.

zaštita podataka

DR MED. (SR) A. MARKOVIĆ

Zaštita podataka

Specijalist kožnih i spolnih bolesti + liječnik hitne pomoći

Odricanje

O Općoj uredbi EU o zaštiti podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju.

Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Obrada podataka i osobni podaci

Korištenje naše web stranice moguće je bez davanja osobnih podataka.
Ovime je izričito zabranjeno korištenje podataka za kontakt objavljenih kao dio obveze impresuma od strane trećih strana za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala.

Operateri stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija, kao što su spam poruke e-pošte.

Podaci o pacijentima u praksi

Svi naši pacijenti u našoj ordinaciji dobivaju informacije koje su u skladu sa sljedećim obrascem:

INFORMACIJE ZA PACIJENTE O ZAŠTITI PODATAKA

Poštovani pacijente,
Zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna. Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (GDPR), dužni smo vas obavijestiti o svrsi u koju naša ordinacija prikuplja, pohranjuje ili prosljeđuje podatke. Iz informacija također možete saznati koja prava imate u pogledu zaštite podataka.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovoran za obradu podataka je:
dr. med. (SR) A. Marković

Schweizer Platz 56, 60594 Frankfurt na Majni

Telefon: 069 618 995

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Alati za analizu i oglašavanje

Google upravitelj oznaka

Koristimo Google Tag Manager. Davatelj je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alat koji nam omogućuje integraciju alata za praćenje ili statistike i drugih tehnologija na našoj web stranici. Sam Google Tag Manager ne stvara korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi nikakve neovisne analize. Koristi se samo za upravljanje i prikaz alata integriranih kroz njega. Međutim, Google Tag Manager prikuplja vašu IP adresu, koja se također može prenijeti na Googleovu matičnu tvrtku u Sjedinjenim Državama.

Korištenje Google Tag Managera temelji se na čl. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za brzu i jednostavnu integraciju i upravljanje raznim alatima na svojoj web stranici. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Koristimo, između ostalog, alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koji nisu sigurni u pogledu zaštite podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu biti prebačeni u te treće zemlje i tamo obrađeni. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s EU. Na primjer, američke tvrtke dužne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao subjekt podataka ne možete protiv toga pokrenuti pravne radnje.

Stoga se ne može isključiti da američke vlasti (npr. tajne službe) obrađuju, procjenjuju i trajno pohranjuju vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); U potonjem slučaju, brisanje se odvija nakon što ti razlozi više ne važe.

Opoziv vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. U bilo kojem trenutku možete opozvati bilo koji pristanak koji ste već dali. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LITRA. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH UVJETA. PRIMJENJIVA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati ​​vaše subjekte podataka, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ( PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21(1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU UGOVORITI SE OBRADI OSOBNIH PODATAKA KOJI SE VAS TIČU U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI UKOLIKO JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. STAVKU 2. GDPR).

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe postoji ne dovodeći u pitanje druge upravne ili sudske lijekove.

Adresa nadzornog tijela nadležnog za nas:
Povjerenik Hessena za zaštitu podataka i slobodu informacija u 65021 Wiesbandenu

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite prijenos podataka izravno drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. U svakom trenutku nas možete kontaktirati u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U vezi s tim nas možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost osobnih podataka koje imamo o vama, općenito će nam trebati vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ako je obrada Vaših osobnih podataka bila/se odvija nezakonito, možete zatražiti da se obrada ograniči umjesto brisanja.
  • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto brisanja zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ako uložite prigovor sukladno čl.21. 1 GDPR, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovu pohranu – mogu koristiti samo uz Vašu suglasnost ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važan javni interes Europske unije ili države članice.

Prigovor na reklamne e-mailove

Ovime se protivi korištenju podataka za kontakt objavljenih kao dio obveze impresuma za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija, kao što su spam poruke e-pošte.

Vaša prava

Imate pravo dobiti informacije o svojim osobnim podacima. Također možete zatražiti ispravak netočnih podataka.
Osim toga, pod određenim uvjetima, imate pravo na brisanje podataka, pravo na ograničenje obrade podataka i pravo na prenosivost podataka.

Vaše podatke obrađujemo na temelju zakonskih propisa. Vaš pristanak trebamo samo u iznimnim slučajevima. U tim slučajevima imate pravo povući privolu za buduću obradu.

Također imate pravo pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da se obrada vaših osobnih podataka ne odvija zakonito.

Pravna osnova za obradu vaših podataka je članak 9. stavak 2. lit. h) GDPR u vezi s odjeljkom 22. stavkom 1. br. 1 lit. b) Federalni zakon o zaštiti podataka. Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

Dodaci i alati

Google web fontovi

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za ujednačen prikaz fontova. Kada pristupite stranici, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekstove i fontove.

U tu svrhu, preglednik koji koristite mora se povezati s Googleovim poslužiteljima. To Googleu daje do znanja da se ovoj web stranici pristupilo putem vaše IP adrese. Korištenje Google WebFonts temelji se na čl. 1 lit. f GDPR. Upravitelj web stranice ima legitiman interes za ujednačenu prezentaciju slova na svojoj web stranici. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost (npr. suglasnost za pohranjivanje kolačića), obrada se provodi isključivo na temelju čl. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako vaš preglednik ne podržava web fontove, vaše će računalo koristiti standardni font.

Dodatne informacije o Google Web Fontovima mogu se pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na ovoj web stranici koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu “reCAPTCHA”). Davatelj je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

reCAPTCHA ima za cilj provjeriti je li unos podataka na ovoj web stranici (npr. u obrascu za kontakt) učinjen ljudskim ili automatiziranim programom. Da bi to učinio, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na temelju različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski čim posjetitelj web stranice uđe na web stranicu. Za analizu, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, vrijeme koliko se posjetitelj web stranice zadržava na web stranici ili pokrete miša koje je napravio korisnik). Podaci prikupljeni tijekom analize prosljeđuju se Googleu.

ReCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posjetitelji web stranice nisu obaviješteni da se analiza provodi.

Podaci se pohranjuju i analiziraju na temelju čl. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes u zaštiti svoje web ponude od zlonamjernog automatiziranog špijuniranja i SPAM-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 1 lit. GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka i Googleovim uvjetima korištenja na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com /terms?hl=de .

Za sadržaj i zaštitu podataka odgovoran je Dr. med. Sveučilište Beograd A. Marković, adresa kao u gornjoj pravnoj obavijesti